Rekisteri- ja tietosuojaseloste

MiiuMaaria Tmi rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen. www.miiumaaria.com sähköpostilistalle kirjautuessa luovutetaan sähköpostiosoite MiiuMaaria Tmi:n käyttöön. Käytöstä vastaa Kirsi Miiu Palviainen, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain MiiuMaaria Tmi:n asiakkaille ja uutiskirjeen tilaajille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

MiiuMaaria Tmi:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. www.miiumaaria.com -sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja. Yhteystietojen poiston MiiuMaaria Tmi:n sähköpostilistalta saa voimaan välittömästi ilmoittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä

MiiuMaaria Tmi (y-tunnus: 2235377-1)

www.miiumaaria.com

Kirsi Miiu Palviainen, p. 045-6761194

Sähköposti: miiumaaria@gmail.com

Rekisterin nimi

MiiuMaaria Tmi:n sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

Lisäksi erillinen MiiuMaaria Tmi - hieronta rekisteri terveydenhoidossa määriteltyä hierontaa varten (lain mukaan ylläpidettävä potilasrekisteri).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on MiiuMaaria Tmi:n asiakkaan ja MiiuMaaria Tmi:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilö on MiiuMaaria Tmi:n asiakas tai rekisteröitynyt muussa yhteydessä MiiuMaaria Tmi:n sähköpostituslistalle antamalla yhteystietonsa.

MiiuMaaria Tmi - hieronta rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on MiiuMaaria Tmi:n ja sen asiakkaiden välisen asiakas-, ja hoitosuhteen suunnitteleminen, hoitaminen ja ylläpito. Rekisteritietoja käytetään palvelun käyttäjien tunnistamiseen ja palvelun aktivoimiseen, toteuttamiseen, hallintaan, laskuttamiseen sekä asiakastiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on MiiuMaaria Tmi:n asiakkaille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin, tiedottamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain lain niin edellyttäessä. Henkilön ja tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvollisuudesta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

MiiuMaaria Tmi - hieronta rekisterin sisältämät tiedot:

Nimi, ajanvaraustiedot (ajankohta, paikka, varauspäivä), laskutus- ja maksutiedot, s-postiosoite, puhelinnumero, sukupuoli, sosiaaliturvatunnus, kotikunta, käyttäjän asiakas-, tutkimus- ja hoitosuhteen suunnittelemisen, hoitamisen ja ylläpidon kannalta tarvittavat terveydentilatiedot. Näiden lisäksi muut käyttäjän itsensä antamat tiedot.

Tietolähteet

Rekisteröity itse tai rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvät tapahtumat.

MiiuMaaria Tmi - hieronta rekisterin tietolähteet: Tietoja saadaan käyttäjältä itseltään hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai varatessaan aikaa, sekä hoitotapahtuman aikana tehtävien kirjausten muodossa. Tämän lisäksi tietoja saadaan käyttäjän muutoin käyttäessä palveluita.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta rekistereiden ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa käyttäjän suostumuksella kolmansille osapuolille, kuten muille terveydenhuoltolaitoksille. Tietoja voidaan myös luovuttaa, mikäli Suomen laki niin edellyttää.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistamista.

MiiuMaaria Tmi - hieronta rekisteri: Tietoja säilytetään terveydenhuollon potilasrekisterissä lain vaatima aika.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MiiuMaaria Tmi:n sisäisiä käyttäjäoikeuksia, jotka luovuttaa Kirsi Miiu Palviainen. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

MiiuMaaria Tmi - hieronta rekisterin suojauksien periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen tieto skannataan digitaaliseen muotoon ja säilytetään yllä mainitulla tavalla. Paperiset versiot tuhotaan silppurilla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Käyttäjä voi kirjautua palveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnuksiin liittyvät salasanat säilytetään salattuina. Rekisterin käyttöoikeus on vain sellaisilla henkilöillä, joilla on pääsy tietoihin tämän rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien ja teknisten ylläpitotoimien suorittamista varten. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa.

Tarkistusoikeus

Reksiteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastupyynnöt osoitetaan Kirsi Miiu Palviaiselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia korjaamista

MiiuMaaria Tmi oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Kirsi Miiu Palviaiselle, yhteystiedot yllä.